Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Kassai Lovasíjász Iskola verseny és vizsgaszabályzata

2008.01.28

A KASSAI LOVASÍJÁSZ ISKOLA VIZSGAszabályzata

 

 

 

Tanuló I                        a tanulónak 30 pont felett kell teljesíteni a vizsgán. Sikertelen vizsga esetén újra kérhet időpontot.

 

Tanuló II            a tanulónak legalább két a KASSAI Lovasíjász Iskola alapelvei szerint működő szervezet által megrendezett hivatalos versenyen 60 pont felett kell lőnie, ezt követően jelentkezhet vizsgára. Ahol szintén 60 pont felett kell teljesíteni. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak egy hivatalos versenyen 60 pont fölött kell teljesítenie, ezt követően jelentkezhet újra vizsgára.

 

Tanuló III           a tanulónak legalább két a Kassai Lovasíjász Iskola alapelvei szerint működő szervezet által megrendezett hivatalos versenyen 90 pont felett kell lőnie, ezt követően jelentkezhet vizsgára. Ahol szintén 90 pont felett kell teljesíteni. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak egy hivatalos versenyen 90 pont fölött kell teljesítenie, ezt követően jelentkezhet újra vizsgára.

 

Haladó I            a tanulónak legalább két a Kassai Lovasíjász Iskola alapelvei szerint működő szervezet által megrendezett hivatalos versenyen 120 pont felett kell lőnie, ezt követően jelentkezhet vizsgára. Ahol szintén 120 pont felett kell teljesíteni. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak egy hivatalos versenyen 120 pont fölött kell teljesítenie, ezt követően jelentkezhet újra vizsgára.

 

Haladó II           a haladónak legalább két a Kassai Lovasíjász Iskola alapelvei szerint működő szervezet által megrendezett hivatalos versenyen 150 pont felett kell lőnie, ezt követően jelentkezhet vizsgára. Ahol szintén 150 pont felett kell teljesíteni. Sikertelen vizsga esetén a haladó egy hivatalos versenyen 150 pont fölött kell teljesítenie, ezt követően jelentkezhet újra vizsgára.

 

Haladó III          a haladónak legalább két a Kassai Lovasíjász Iskola alapelvei szerint működő szervezet által megrendezett hivatalos versenyen 180 pont felett kell lőnie, ezt követően jelentkezhet vizsgára. Ahol szintén 180 pont felett kell teljesíteni. Sikertelen vizsga esetén a haladónak egy hivatalos versenyen 180 pont fölött kell teljesítenie, ezt követően jelentkezhet újra vizsgára.

 

Mester I                        a haladónak legalább két a Kassai Lovasíjász Iskola alapelvei szerint működő szervezet által megrendezett hivatalos versenyen 210 pont felett kell lőnie, ezt követően jelentkezhet vizsgára. Ahol egy lóval 210 pont felett kell teljesíteni, majd egy másik lovon három vesszővel 120 pont fölött. Sikertelen vizsga esetén a haladónak egy hivatalos versenyen 210 pont fölött kell teljesítenie, ezt követően jelentkezhet újra vizsgára.

 

Mester II                       a mesternek legalább két a Kassai Lovasíjász Iskola alapelvei szerint működő szervezet által megrendezett hivatalos versenyen 240 pont felett kell lőnie, ezt követően jelentkezhet vizsgára. Ahol egy lóval 240 pont felett kell teljesíteni, majd egy másik lovon három vesszővel 150 pont fölött. Sikertelen vizsga esetén a mesternek egy hivatalos versenyen 240 pont fölött kell teljesítenie, ezt követően jelentkezhet újra vizsgára.

 

Mester III                      a mesternek legalább két a Kassai Lovasíjász Iskola alapelvei szerint működő szervezet által megrendezett hivatalos versenyen 270 pont felett kell lőnie, ezt követően jelentkezhet vizsgára. Ahol egy lóval 270 pont felett kell teljesíteni, majd egy másik lovon három vesszővel 180 pont fölött. Sikertelen vizsga esetén a mesternek egy hivatalos versenyen 270 pont fölött kell teljesítenie, ezt követően jelentkezhet újra vizsgára.

 

Mester IV                     a mesternek legalább két a Kassai Lovasíjász Iskola alapelvei szerint működő szervezet által megrendezett hivatalos versenyen 300 pont felett kell lőnie, ezt követően jelentkezhet vizsgára. Ahol egy lóval 300 pont felett kell teljesíteni. Sikertelen vizsga esetén a mesternek egy hivatalos versenyen 300 pont fölött kell teljesítenie, ezt követően jelentkezhet újra vizsgára.

 

Mester V                      a mesternek legalább két a Kassai Lovasíjász Iskola alapelvei szerint működő szervezet által megrendezett hivatalos versenyen 330 pont felett kell lőnie, ezt követően jelentkezhet vizsgára. Ahol egy lóval 330 pont felett kell teljesíteni. Sikertelen vizsga esetén a mesternek egy hivatalos versenyen 330 pont fölött kell teljesítenie, ezt követően jelentkezhet újra vizsgára.

 

Mester VI          a mesternek legalább két a Kassai Lovasíjász Iskola alapelvei szerint működő szervezet által megrendezett hivatalos versenyen 360 pont felett kell lőnie, ezt követően jelentkezhet vizsgára. Ahol egy lóval 360 pont felett kell teljesíteni. Sikertelen vizsga esetén a mesternek egy hivatalos versenyen 360 pont fölött kell teljesítenie, ezt követően jelentkezhet újra vizsgára.

 

 

 

 

 

  1. számú melléklet

 

A Kassai Lovasíjász Iskola versenyszabályzata

 

  1. A Kassai Lovasíjász Iskola hagyományainak megfelelően csak az Iskola alapelvei szerint működő sportszervezet Törzsfője és Kánja (továbbiakban: vezetője) rendezhet versenyt.

 

  1. Minden vezető évente két hivatalos versenyt rendezhet, melyek időpontját tetszés szerint választhatja meg. Amennyiben a taglétszám indokolja, több verseny rendezésére is lehetőség van.

 

  1. A Kassai Lovasíjász Iskola alapelvei szerint működő szervezetek minden hivatalosnak minősített versenyen részt vehetnek, amennyiben a verseny rendezője erre lehetőséget biztosít. 

 

  1. A vezetőknek minden év  november hónap  1. napjáig  kell leadniuk a következő évi versenyek tervezett időpontját a Kassai Lovasíjász Iskola alapelvei szerint bejegyzett hazai szövetség (továbbiakban: szövetség) vezetőjének (országfő) és a világszövetség vezetőjének (kagánnak).

 

  1. A vezetőknek a verseny napjától számítva három napon belül (72 óra) el kell küldeniük az eredményeket az országfőnek és a kagánnak.

 

  1. A vezetők kérhetik a verseny időpontjának módosítását időjárási vagy egyéb okokra hivatkozva (például eső miatt felázott talaj, egyéb előre nem látható okok, melyek a verseny zökkenőmentes lebonyolítását gátolják). Az időpont változtatást az elmaradt verseny időpontját követően 72 órán belül az országfőnek és a kagánnak be kell jelenteni.

 

  1. A szövetség az Interneten közzé teszi az eredményeket pontszámok szerint rangsorolva a beküldést követő 72 órán belül.

 

  1. A szövetség vezetője minden év december 1.-jén lezárja az évet és közzé teszi az országos és világranglistát, melyen mindenki a tárgyév versenyeredményeinek átlagpontjával szerepel. Ezen a listán csak azok jelennek meg, akik ez évben legalább két versenyen indultak. A szövetség az első kilenc helyezettet jutalomban részesíti.

 

  1. Nem rendezhetnek versenyt és nem indulhatnak azok a Világkupa-sorozat keretein belül, akik:

-          nem a Kassai Lovasíjász Iskola alapelvei szerint működő bejegyzett sportszervezet;

-          nem jelentették be előző év november 1.-ig megrendezésre kerülő versenyek időpontját;

-          nem tudnak 9 versenyzőt kiállítani;

-          eltérnek a Kassai Lovasíjász Iskola által meghatározott versenyszabályoktól, nem rendelkeznek fotócellás elektronikus időmérővel vagy pályájuk a legcsekélyebb mértékben is eltér a hivatalostól.

 

10. Érvénytelen azon vezetők versenye, akik az adott versenyen:

-     olyan embert indítanak, aki nem tagja egyik Kassai Lovasíjász Iskola Szervezetének sem, abban az esetben is, ha versenyen kívüli indulóról van szó;

-     nem küldik be a versenyeredményeket 72 órán belül;

-     nem jelentik be az elmaradt verseny (időjárási és egyéb okokra hivatkozva) helyett megrendezésre kerülő következő verseny időpontját 72 órán belül.

 

11. Kizárási okok:

-     csalás a pontozás során (pl. kifut a ló az időből és értékelik a futamot; a versenyző nem ér el találatot és értékelik a futamot; pluszpontot írnak az eredményhez stb.);

-     valótlan verseny- és vizsgaeredmény beküldése a szövetségbe;

-     versenyző szabálytalan előnyökhöz juttatása  (nem a szabályoknak megfelelő íjat használnak, verseny közben lovat cserélnek, futamot ismételnek, stb.)

-     olyan tevékenység folytatása, amely  sérti a Kassai Lovasíjász Iskola morális értékrendszerét, viselkedése rontja a vezetők hitelét;

 

12. A sportolás, ill. versenyzés feltételei:

a) sportorvosi vizsgálat,

b) balesetbiztosítás

c) felelősségnyilatkozat( amelyben a jelentkező elfogadja a Kassai Lovasíjász Iskola szabályait és tudomásul veszi, hogy a saját felelősségére hajt végre minden gyakorlatot, valamint az esetleges balesetekért és anyagi kárért vállalja a felelősséget; kiskorú tag esetében ezen nyilatkozatot a törvényes képviselő köteles aláírni)

 

 

 

 

3. számú  melléklet

 

A Kassai Lovasíjász Iskola fogalomrendszere és működési alapelvei

 

FOGALMAK:

TAG: Az a személy, aki a Kassai Lovasíjász Iskola alapelvei szerint működő valamelyik kánságban vagy törzsben tag. Tagságának feltételeit az adott Törzsfő vagy Kán határozza meg. A vezetője (Törzsfő, Kán) hozzájárulásával vehet részt edzőtáboron, versenyen, vizsgán és bemutatón.

LÓFŐ:           Saját lóval rendelkező tag

TÖRZSFŐ:    Minimum 9 tanítvánnyal rendelkező, és általuk demokratikus úton megválasztott vezető. Lehetőséget kap versenyek szervezésére, majd három hivatalos verseny lebonyolítása után vizsgáztathat.

Akinek szándékában áll Törzsfőnek lenni,
 kérnie kell az országos vezetőség (országfő, kánok, törzsfők) hozzájárulását. A vezetőség többségi szavazat alapján dönt.

Pozitív elbírálás esetén jelentkezhet próbára, sikeres végrehajtása után teljesítenie kell a kezdő I-II-III-as és a tanuló I-II-III-as vizsgákat. Amennyiben ezeket nem a völgyben szerezte, ott újra számot kell adnia tudásáról.

Elméleti vizsgát kell tennie a Lovasíjász Világszövetség szervezeti felépítéséből, működéséből, verseny- és vizsgarendszeréből.

Sikeres vizsga esetén a vezetőség által kijelölt személynek le kell ellenőriznie, hogy pályája megfelel az előírásoknak, tanítványai mindegyike rendelkezik kaftánnal, formapólóval.

Amennyiben megfelel az előírásoknak, elnyeri a törzsfői címet.

 

KÁN:

  Kán az a törzsfő lehet, aki eljutott a vizsgáztatói jogig, rendelkezik I haladófokkal, minimum 9 tanítvánnyal, akkora saját területtel (melyet tulajdonilappal kell igazolnia),
melyen elfér a Kassai Lovasíjász Iskola szerinti hivatalos lovasíjász pálya, és elég nagy ahhoz, hogy versenyeket, nyílt napokat és bemutatókat tudjon tartani, valamint biztosítsa az oktatás feltételeit. Három saját lóval kell rendelkeznie, melyek minden tekintetben megfelelnek a lovasíjászat követelményeinek, alkalmasak a lovasíjászat oktatására, és a versenysportra. 

Ismételt vizsgát kell tennie a kezdő I-II-III-as fokozatokból, valamint elméleti vizsgát a kassai Lovasíjász Iskola szervezeti, működési alapelveiből, verseny- és vizsgarendszeréből.

Ezek után kérheti tagfelvételét a kánok közé az országos vezetőségtől (országfő, kánok és Törzsfők), akik miután ellenőrizték a feltételeket többségi szavazatok alapján döntenek felvételéről. Pozitív elbírálás esetén elnyeri a káni címet.

ORSZÁGFŐ:            Az a kán lehet, akit egy ország vezetői (kánok és törzsfők) és a kagán demokratikus úton többségi szavazatokkal választanak meg erre a tisztségre.

KAGÁN:        Olyan országfő lehet, akit a Világszövetség országfőkből álló vezetősége többségi szavazatok alapján demokratikus úton megválaszt erre a tisztségre.         

               

MŰKÖDÉSI ALAPELVEK

1. A Világszövetség vezetősége az országfőkből a kagán vezetésével demokratikus úton működő többségi szavazatokon alapuló szervezet.

2. Egy ország vezetőtestülete a kánokból és a törzsfőkből, az országfő vezetésével demokratikus úton működő többségi szavazatokon alapuló szervezete. Ők hivatottak ellenőrizni, hogy országukban minden a szabályok szerint történjen (kánok, törzsfők megválasztása, ezek működése, versenyek és vizsgák szabályossága). A szabályok megsértőivel megfelelően kell eljárniuk, súlyos kihágás esetén ki kell zárniuk a szövetségből.

3. A Kassai Lovasíjász Iskola hivatalos oktatási szaknyelve a magyar. A szervezetek, illetve a szervezetek tagjai (külföldi, ill. eltérő anyanyelvű személyek esetében) közötti kommunikáció hivatalos nyelve a magyar és az angol nyelv.

4. Minden haladó fokozatát betöltött lovasíjásznak joga és lehetősége van bármilyen indítvány beadásához, melyet az előzőekben felsorolt szervezeteknek meg kell vitatni és az eredményről tájékoztatni az indítványozót.

5. A kánoknak és a törzsfőknek minden év november hónap 1. napjáig el kell juttatniuk a következő évre szóló tagnévsort írásban, az új tagok személyi adatait és igazolványképeit (csak kaftános kép fogadható el fehér háttérrel) és a tagdíjat az országfőknek. Az országfőknek minden év november hónap 15. napjáig továbbítaniuk kell mindezt a kagánnak. Az a vezető, aki elmulasztja ezen kötelességét, elveszti a tárgyévre szóló versenyrendezői jogát.

6. A vezetőnek (kán, törzsfő) 72 órán belül le kell jelentenie az országfőnek és a kagánnak ha valakit felvesz a tagjai sorába vagy megszűnteti valakinek a tagságát.

7. Vezetőnek (kán és törzsfő) minimum 7 nappal a vizsga előtt le kell jelentenie az országfőnek és a kagánnak a vizsga időpontját, a vizsgára jelentkezők személyi adatait, eddigi versenyeredményeit és hogy milyen fokozatot kívánnak teljesíteni.

8. A vizsgát követően a vizsgáztatónak 72 órán belül az eredményeket el kell küldeni az országfőnek és a kagánnak.

 

A mappában található képek előnézete Lovasíjász világtalálkozó